Przyroda na Karaibach

{:pl}

Ludzkość zajęła już niemal całą planetę. Coraz ciężej znaleźć miejsca, gdzie natura wciąż ma przewagę nad ciągle postępującą urbanizacją naszego świata. Ustępuje ona placu pod budowy domów, fabryk czy osiedli. Uciekamy dalej i dalej, tylko po to, aby doświadczyć nietkniętej Ziemi. Chronimy enklawy, które jeszcze opierają się zachłannym mackom cywilizacji, tworząc parki i rezerwaty. Z trudem ocalając resztki tego, co już udało nam się zniszczyć. Wciąż jednak istnieją zakątki, gdzie fauna i flora pozostają nietknięte lekkomyślnymi rękami ludzi. Czasami spotykamy takie, w których wszystko funkcjonuje razem; my i otaczające nas środowisko naturalne.

IMG_3151

Bliskość natury

Przyroda na Karaibach objawia się nam swoją bliskością i wszechobecnością. Jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy na krok oddalić się od miejskiego zgiełku, żeby wpaść w zupełnie inny świat. Iguany wdrapujące się na gałęzie drzew i płoty, łapiące ostatnie promienie zachodzącego słońca. Kokosy z rosnących wszędzie palm, czekają, aż ktoś je podniesie i zaspokoi pragnienie słodkim sokiem. Idziesz dalej i trafiasz do tropikalnego lasu deszczowego, rosnącego na żyznej glebie wulkanicznej. Dookoła kolorowe kwiaty, te które znasz z ogrodów botanicznych. Tutaj jest ich pełno. Przyciągają małe, wielobarwne kolibry z gracją zawisające w powietrzu w poszukiwaniu słodkiego nektaru.

IMG_2636Schodzisz ze ścieżki. Brodząc w zielonym morzu sięgającym kolan trafiasz do cichego zagajnika pełnego drzew grejpfrutowych. Każde z nich ugina się pod ciężarem owoców. Zbierasz kilka i mimo, że znasz ich smak, to odkrywasz, że nigdy wcześniej nie próbowałeś tak soczystych, tak słodkich. Szum wody prowadzi Cię do koryta niewielkiej, krętej rzeki. Stąpając po śliskich kamieniach znajdujesz szlak przecinający strumień. Wspinaczka po skałach kończy się na klifie. Z jego szczytu podziwiasz pikujące w dół z ogromną prędkością pelikany, polujące na miejscowe ryby. Dróżka wśród drzew obfituje w bambusy i bananowce. Jaskrawoniebieskie węże i leśne kraby tchórzliwie uciekają przed Twoimi krokami.

IMG_3724

Przez cały dzień nie spotykasz nikogo, poza bosym poszukiwaczem chrząszczy. Natura otacza Cię ze wszystkich stron. Jest nawet w Tobie. Pochłaniasz ją z każdym wdechem lekko dusznego, karaibskiego powietrza. Siadasz na pniu drzewa zwalonego podczas zeszłorocznego huraganu i zaspokajasz głód zerwaną przed godziną papają. Gdy spoglądasz na błękitne morze, zdajesz sobie sprawę, że odnalazłeś spokój.

IMG_3312

W zgodzie z człowiekiem

Wracasz do małego nadmorskiego miasteczka, przesiąkniętego na wskroś kolonialnym klimatem. Podążając nabrzeżem zauważasz poruszenie w wodzie, tuż u ujścia kanału deszczowego. To czarno-żółta murena zdecydowała się zapolować na miejscowe kraby. Zwinny skok do betonowej rury ledwie wypełnionej wodą, silne szczęki chwytają skorupiaka. Po trzydziestu sekundach pozostają tylko szczątki, a łowca leniwie odpływa ze swoją zdobyczą w pysku.

IMG_2302

W pobliskiej marinie jachty ledwie kołyszą się przy kei. Spacerując pośród nich spoglądasz na powierzchnię wody. Ciemny kształt przemyka tuż obok Ciebie. Z dna unosi się muł. W jego kłębach pojawia się płaszczka, szukająca pożywienia w podwodnych zaroślach.

IMG_3766

Miejskie parki i skwery obfitują w mangowce i drzewa pomarańczy. W lokalnych ogrodach dostrzegasz znajome kolibry, ale już nie jesteś w tropikalnej puszczy. Tym razem las pojawia się w mieście. Na każdym kroku spotykasz chyże jaszczurki, czmychające przed kołami przejeżdżających samochodów. Dzikość żyje wśród ludzi i nikt sobie wzajemnie nie przeszkadza.

Przyroda w życiu codziennym

Pędząca motorówka skacze na spienionych falach. Trzymasz się mocno, usiłując nie wypaść gdy łódź lawiruje między licznymi rafami wąskiej zatoki. Mijacie kolejne jachty stojące na kotwicowisku. Skręcacie ostro w lewo kierując się ku drzewom namorzynowym. Twoim oczom ukazuje się kanał wśród mangrowców, najszybsza droga do miejscowego sklepu. Ptactwo wygrzewa się stojąc na plątaninie korzeni roślin. Kilku rybaków naprawia klatki, szykując się do kolejnego połowu langust. Jeszcze dwa zakręty i pojawia się dok.

DSC_0518

Fot. Bożena Borys

Podczas powrotu zatrzymujecie się przy jednej z raf. Zakładasz maskę i wskakujesz do ciepłego morza. Czujesz się jak w akwarium, pływasz wśród setek kolorowych rybek. Dno pokryte jest przez jeżowce, kochające krystalicznie czystą wodę. Dziś na kolację Wahoo, owoc ostatniego połowu między wyspami. Tutaj natura pojawia się każdego dnia nawet na naszych talerzach. Szczypta soli, trochę soku ze znalezionej cytryny i grill, nie potrzebujesz nic więcej do zrobienia kulinarnego majstersztyku. Z każdym kolejnym kęsem wiesz, że to najlepsza z karaibskich ryb.

Untitled

Leżysz w hamaku rozpiętym między dwiema palmami na plaży. Rozkoszujesz oczy widokiem wschodzącego słońca po niezwykle ciepłej nocy. Turkusowa zatoka jest niemalże gładka, nie widać ani jednej zmarszczki na wodzie. Nagle na jej środku pojawia się poruszenie. Dwa delfiny wyskakują w górę radośnie raz po raz, ścigając niewielką ławicę. Patrzysz na tą magiczną scenę i ogarnia Cię smutek… To już jest koniec niezwykłej przygody. Czas do domu.

IMG_2498Jeszcze tu wrócisz

IMG_3359

Katamaran rytmicznie kołysze się na długich falach. Obracasz głowę, żeby ostatni raz spojrzeć na Karaiby. Zachodzące słońce właśnie chowa się za twoją ukochaną Dominiką. Najpiękniejszą i najdzikszą z wysp odwiedzonych przez ostatnie kilka miesięcy. Myślisz o tym czego doświadczyłeś, co zobaczyłeś. Spoglądasz na horyzont przed tobą. Widzisz tylko wielki błękit. Gdzieś daleko, ponad trzy tysiące mil morskich stąd jest Europa. Za miesiąc tam będziesz, jednak już wiesz, że na pewno wrócisz do raju.

Marek Kramarczyk

{:}{:en}

Humanity has overtaken almost all planet. It’s harder to find a place, where nature still has advantage over constantly progress urbanization of our world. It gives away field for new houses, factories or flats. We run farer and farer only to experience untouched Earth. We protect enclaves, which still struggling with greedy tentacles of civilization by making Parks and Wildlife Areas. We make efforts to rescue remains of this which we have already destroyed.  However there are spots with fauna and flora undestroyed by reckless human hands. Sometimes we meet also these in which everything lives together, surrounding environment and us.

IMG_3151

Closeness to nature

Wild life on Caribbean reveals to us with closeness and omnipresence. It is literally in hand range. Only one step away from a city rush allows to get into completely different world. Iguanas climb on trees’ branches and fences to catch last rays of sunset. Coconuts from growing everywhere palms wait until somebody grab them and drink their sweet juice. You go further and come to tropical rain forest on fertile volcanic soil. Colorful flowers are around, these which you know from botanical gardens. Here there is plenty of them.  They lure small hummingbirds floating in air with grace and looking for sweet nectar.

IMG_2636

You leave the path. Floundering in green sea you get into silent shrubbery full grapefruit trees. Each of them is bending under weight of fruits. You take few and despite knowing their taste, you discover, that you have tried so juicy, so sweet. Hum of water leads you to small, curving river. You step on slippery stones and find trail crossing a stream. Climbing on rocks is finished on a cliff. From its top you admire hunting pelicans flying down with incredible speed. Tiny road among trees is full of bamboos and bananas. Garish blue snakes and forest crabs run away your steps.IMG_3724

During whole day you’ve met no one apart from barefoot beetles hunter. Nature surround you from each side. It is even in you. You absorb it with each breath of little stuffy Caribbean air. You sit on trunk of fallen during recent hurricane tree and eat papaya which you have already taken. When you look at blue sea, you realize that you have found peace.

IMG_3312
Together with man

You get back to small seaside town, totally soaked with colonial climate. Following wharf you notice movement in water, just near the end of water duct. Black and yellow moray decided to hunt on local crabs. Agile jump into concrete pipe barely with liquid, strong jaws catch a prey. After thirty second there are only leftovers and predator lazily leaves.

IMG_2302

In nearby marina yachts barely bouncing near pontoon. Walking around you look at water surface. Dark shape moves close to you. Mule rises from a bottom. Sting ray emerge from it.

IMG_3766

Parks and squares in towns are full of mango and orange trees. In local gardens you see familiar hummingbirds, but this time you are not in tropical forest. This time jungle appears in city. On each step you meet quick lizards, dodging before wheels of approaching cars. Wildness lives among people and nobody disturb each other.

Nature in common life

Speeding motorboat jumps on foamed waves. You hold strongly, trying to not get out when dinghy swerves between  reefs in narrow bay. You pass another yachts staying on anchorage. You turn left in mangroves direction. You notice a channel among trees, the fastest way to local shop. Bird stay on tangled roots and use sun rays. Few fishermen fix traps and prepare to another langoustes hunting. Two turns more and dock appear.

DSC_0518

Fot. Bożena Borys

During return you stop near to one of reefs.  You put scuba diving mask and jump into warm sea. It seems to be a water tank with many colorful fish. Bottom is covered by sea urchins which love crystal clear water. Dinner today is Wahoo,  reward from last fishing between islands. Here nature appears every day also on plates. Pinch of salt, a little lemon juice and grill. You need nothing more to make a masterpiece. With each bite you know that is the best of Caribbean fish.

Untitled

You lie in hammock hanging between two palm trees on a beach. Pleasant view of rising sun enjoys your eyes after warm night. Turquoise bay is almost flat. There is not any wrinkles on the water. Suddenly in the middle is some movement. Two dolphins jump into air once and once, chasing small shoal. You watch this magical scene and you feel sad… It is end of this amazing adventure. Time to home.

IMG_2498 You will back

IMG_3359

Catamaran buoying slowly on long waves. You turn head to have last look on Caribbean. Setting sun has already been hiding behind your beloved Dominica. The most beautiful and the wildest from islands visited for last few months. Thinks about what you saw and experienced appear in your mind. Horizon in the front, only blue to see. Some far, far away, over three thousands nautical miles from here is Europe. One month to get there, but you already know that you will back to paradise.

Marek Kramarczyk

{:}